Nyheder

Nedenfor vil nyheder og arrangementer i Bolle-Try Jagtforening komme løbende, så tjek hjemmesiden ind i mellem smiley
 
PLANLAGT JAGT I BOLLE-TRY ENGE AFLYST

Kære alle!
På baggrund af de gældende restriktioner omkring Covid-19/cluster-5 har bestyrelsen for Bolle-Try Jagtforening besluttet at aflyse den planlagte foreningsjagt i Bolle-Try Enge lørdag den 14. november 2020.
Næste planlagt fællesjagt i engene afvikles lørdag den 2. januar 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Bolle-Try Jagtforening
Hygiejnekursus 30-10-2020

DETTE ARANGEMENT ER AFLYST.....
Vi prøver at få et nyt kursus senere.

Jagthygiejnekursus

Det er lykkedes Bolle-Try Jagtforening – med meget kort varsel – at få arrangeret jagthygiejnekursus (kursusbevis ofte påkrævet ved deltagelse i udenlandske jagter). Kurset var oprindeligt planlagt til afvikling hos Årsegnens Jagtforening, men er imidlertid nu flyttet til Bolle-Try Jagtforening. Kurset afvikles med Danmarks Jægerforbund som udbyder, og forbundet stiller en dyrlæge til disposition som underviser. Der er plads til max 25 deltagere, og der foreligger allerede 15 forhåndstilmeldte. Følgende designer:

Tidspunkt: Tirsdag den 10. november 2020, kl. 18-22

Sted: Hou Engvej 11, 9370 Hals (hos Karsten Madsen, der råder over de nødvendige rammer for afvikling af et sådan arrangement)

Tilmelding: Ud fra princippet om ”først til mølle” foretages tilmelding til Kaj Frederiksen, email: kaj@frederiksen.dk, tlf.: 40189884

Pris: kr. 500,00 pr. deltager inkl. bespisning undervejs (overskud ved arrangementet går til Bolle-Try Jagtforening)

Corona: Alle gældende regler for korrekt adfærd på baggrund af corona overholdes (medbring mundbind!)
 
Med venlig hilsen
Bolle-Try Jagtforening

 
EFTERÅRETS OG VINTERENS AKTIVITETER I FORENINGEN 06-07-2020

                                                                                                                    Dronninglund, juli 2020

 
Kære jagtkammerat!
 
 
Hermed forskellige meldinger omkring foreningens aktiviteter:
 
 1. Planlagte jagter
Vi har for den umiddelbart forestående jagtsæson planlagt nedennævnte jagter – BEMÆRK: Vi mødes ved ”Løvehuset”!
 
Lørdag den 10.10.2020, kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 200,-, der samtidig dækker servering af sandwich + øl/vand under selve jagten samt efter jagten indtagelse af skipperlapskovs + øl (max. 2 stk. uden beregning)/vand.  
 
Lørdag den 14.11.2020 og lørdag den 02.01.2021, begge dage kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 150,-, idet der i dette gebyr er inkluderet efterfølgende servering af gule ærter ca. kl. 13.
 
Til alle jagter kræves tilmelding hos Jens Anton Hansen, mobil: 30 13 79 63 senest henholdsvis onsdag den 07.10.2020, onsdag den 11.11.2020 og onsdag den 30.12.2020.
 

Generelt gælder, at vi i forbindelse med afvikling af vore jagter i engene stiller vores sult og tørst i ”Løvehuset”, idet drikkevarer, der ikke er inkluderet i deltagergebyret, skal købes på stedet til særdeles rimelige priser.

                                          
 1. Rævejagt fra kunstgrave
De jægere, der ønsker at deltage i rævejagt fra vore kunstgrave, bedes meddele dette til Flemming Sørensen, tlf. 23 60 67 36 senest den 01.10.2020, ligesom ønsker om brug af hund bedes meddelt. Herefter vil der blive foretaget fordeling af jagttider.
 
 1. Hundetræning
Der er planlagt hundetræning i løbet af sensommeren. Opstart onsdag den 5. august 2020, kl. 18.30 ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund. Se i øvrigt nærmere informationer på foreningens hjemmeside www.bolletryjagtforening.dk. Alternativt kan der indhentes oplysninger hos Leif Albrechtsen, tlf. 40 28 68 87, e-mail: leif@albrechtsen.dk.
 
 1. ”Klar til jagtskydning”
Lørdag den 29. august 2020, kl. 10.00 er der arrangeret en skydning, hvor du vil kunne blive klædt på til den forestående jagtsæson. På dagen vil der være en specielt anlagt bane, hvor der skydes til mål i forskellige jagtrelevante situationer. En skydning består af en serie på 50 duer. Efter skydningen serveres der pølser fra grillen. Pris for skydning og pølser: kr. 100,00. Patroner samt drikkevarer kan købes på stedet. Tilmelding til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69.
 
 1. Vi mangler frivillige!
Igen i år er der arbejdsdag i engene. Denne er planlagt til
 
Lørdag den 12.09.2020 fra kl. 08.00
 
Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Vinterlukning af flugtskydningsbane
 • Rensning af sø (Traktor og kæde)
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder og evt. traktor.
 
Tilmelding til Ivan på telefon 98 84 13 69 eller 20 23 13 69 senest onsdag den 09.09.2020 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
 
 
God jagtsæson – knæk og bræk!
 

Bestyrelsen

 
FLUGTSKYDNING 05-07-2020
Kommunemesterskab  flugtskydning 2019
Afholdes lørdag den 22. august 2020 i Brønderslev

Der er mulighed for deltagelse af klubhold og individuel.

Spørgsmål rettes til Hans H. Jensen på mobil 2216 6269 eller på e-mail hhj@events.dk

Regler for komunemesterskabet kan oplyses af Hans H. Jensen
HUNDETRÆNING EFTERÅR 05-07-2020

HUSK!! 

Opstart på hundetræning onsdag den 5. august 2020 kl. 18.30 ved Løvehuset. Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund


Der er ikke krav om medlemskab af foreningen for at deltage.

Se mere under fanen hundetræning ved tryk "HER"

Flugtskydning 24-05-2020

Kære medlemmer

 

Da Corona situationen fortsat ændrer sig i posetiv retning, vil foreningen starte flugtskydningsaktiviten torsdag den 28.05.2020 kl. 19.00 ved Løvehuset.

Åbningen sker i henhold til vejledning for udendørsaktiviteter i Danmarks Jægerforbund. Indsat på Dette link ved tryk "HER".
Samt sundhedsstyrelsen anbefalinger. Indsat på dette link "HER".

Det er vigtigt at man selv medbringer beskyttelsesmidler og hansker i henhold til vejledningerne. 

Ændrer situationen sig kan det blive nødvendigt at lukke aktiviteterne igen.


Spørgsmål rettes til Hans H. Jensen på mobil 2216 6269 eller på e-mail hhj@events.dk
Indkaldelse til generalforsamling 11-05-2020

                                                                                                                     Dronninglund, maj 2020

 
 

 

Kære jagtkammerat!

 
Som allerede tidligere annonceret har vi grundet covid-19 måttet udsætte afviklingen af dette års ordinære generalforsamling. De senest af regeringen udstukne retningslinjer for offentlige forsamlinger betyder, at vi nu kan foretage genindkaldelse til generalforsamlingen som følger:
 
Tid: Mandag den 22. juni 2020, kl. 19.00
 
Sted: ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund
 
Dagsorden:
      1)   Valg af dirigent
 1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 2. Orientering fra udvalgene
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag (skal – skriftligt – være formanden i hænde senest 7 dage før afvikling af generalforsamlingen)
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Flemming Sørensen, Hans Henrik Jensen, Claus Grønvold og Kaj Frederiksen på valg)
 6. Valg af suppleanter (Jens Anton Hansen og Leif Albrechtsen på valg)
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (Ole Kristensen og Arne Hansen som revisorer og Erik Kjeldsen som suppleant på valg)
 8. Eventuelt.
   
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen             
Genåbning af foreningens aktiviteter 10-05-2020

Kære medlemmer

 

Efter en længerevarende nedlukning af forningens aktiviteter prøver vi med en forsigtig genåbning. Åbningen sker i henhold til vejledning for udendørsaktiviteter i Danmarks Jægerforbund. Indsat på Dette link ved tryk "HER".
Samt sundhedsstyrelsen anbefalinger. Indsat på dette link "HER".

Det er vigtigt at man selv medbringer beskyttelsesmidler og hansker i henhold til vejledningerne. 

Ændrer situationen sig kan det blive nødvendigt at lukke aktiviteterne igen. 

HUNDETRÆNING 2020 STARTER

"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 


Vi starter onsdag den 13. maj kl. 18.30 og træner frem til 24. juni 2019
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, se under fanebladet hundetræning, eller ved henvendelse til,
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.

AFLYSNINGER 18-03-2020
 

                                                                                                                  Dronninglund, marts 2020

 
 

 

Udskydelse af diverse aktiviteter i Bolle-Try Jagtforening

 

Kære jagtkammerat!

 
På baggrund af den ekstraordinære situation omkring COVID-19 smitterisiko og forsøg på inddæmning af denne skal bestyrelsen for Bolle-Try Jagtforening her meddele, at foreningen naturligvis følger de regler, som Folketinget har fastlagt om kontaktbegrænsninger. Derfor er den allerede annoncerede, ordinære generalforsamling i foreningen til afvikling den 25. marts 2020 udskudt – foreløbigt på ubestemt tid.
 
Derudover vil der ej heller blive påbegyndt hundetræning den 1. april 2020 som annonceret, ligesom der tages forbehold for opstart af planlagte flugtskydningsaktiviteter med start den 21. maj 2020.
 
Nå situationen er mere afklaret, udsendes der indkaldelse til generalforsamling på ny med min. 14 dages varsel. For så vidt angår opstart af øvrige aktiviteter henvises til foreningens hjemmeside www. bolletryjagtforening.dk

 
 
     
Med venlig hilsen
Bestyrelsen      
       

 
Generalforsamling og forårets aktiviteter 2020 05-03-2020
Kære medlemmer!
 
Så er vi nået frem til årets generalforsamling i foreningen.

Arangementet afholdes onsdag den, 25 marts 2020
i Løvehuset, Landvadbækvej 1.


Mød talstærkt op og vær med til at forme og tilrette foreningens virke.

Dagsorden og orientering om forårets aktiviteter findes i nedenstående link og på de respektive fane

 Kan hentes ved tryk på "HER"

 
Juliskrivelse med foreningens aktiviteter efterår 2019 30-07-2019
AKTIVITETER EFTERÅR OG VINTER 2019-20
Program kan hentes ved tryk på "HER"
Kommunemesterskab flugtskydning 2019 30-07-2019
Kommunemesterskab  flugtskydning 2019
Afholdes lørdag den 10. august 2019
Der er mulighed for deltagelse af klubhold og individuel.

Spørgsmål rettes til Hans H. Jensen på mobil 2216 6269 eller på e-mail hhj@events.dk

Regler for komunemesterskabet kan hentes ved tryk "HER"

 

HUSK!!

Klar til jagt skydning søndag den 11.08.2019 kl. 10.00

 
Der skydes til 50 duer i forskellige jagtrelevante situationer. Efter endt skydning afsluttes der med pølser fra grillen.

HUSK!! 

Opstart på hundetræning onsdag den 7. august 2019 kl. 18.30 i Løvehuset.


Der er ikke krav om medlemskab af foreningen for at deltage.

Se mere under fanen hundetræning

Hjortevildt møde 15-03-2019

Annonce til dette møde kan hentes ved at trykke på dette link: Hjortemøde

Trofæ aften 2019 01-03-2019


Annonce til dette arangement kan hentes ved at trykke på dett link: Trofæ aften

Generalforsamling og forårets aktiviteter 2019 22-02-2019

Kære medlemmer!

Så er vi nået frem til årets generalforsamling i foreningen.


Arangementet afholdes lørdag den 16. marts 2019, kl. 10.00,
i Løvehuset, Landvadbækvej 1.


Mød talstærkt op og vær med til at forme og tilrette foreningens virke.

Dagsorden og orientering om forårets aktiviteter findes i nedenstående link og på de respektive faneblade


 
Hundetræning forår 2019 22-02-2019
HUNDETRÆNING 2019

"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi starter onsdag den 3. april kl. 18.30 og træner frem til 19. juni 2019
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, se under fanebladet hundetræning, eller ved henvendelse til,
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Vi mangler en hjælpende hånd/frivillige 2019 22-02-2019
Igen i år forsøger vi os med 2 arbejdsdage, hvorved foreningens medlemmer bør have store muligheder for at møde op på mindst én af dagene. Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
 • Lørdag den 13.04.2019 og/eller lørdag den 14.09.2019 fra kl. 08.00.
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Klargøring /demontering af flugtskydningsbane
 • Sprøjtning mod bjørneklo
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 • Etablering af vildtager
 
      Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder samt sprøjte til bjørneklo.
    
 Tilmelding til Ivan på mobiltelefon 20 23 13 69 senest onsdag den 10.04.2019,      
 henholdsvis onsdag den 11.09.2019 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
 
Der vil i forbindelse med arbejdsdagene komme en ”reminder” på Bolle-Try Jagtforenings hjemmeside lidt før tilmelding, så hold øje med hjemmesiden, hvis du ikke allerede nu sætter kryds i kalenderen!

Vi glæder os til at se dig denne/disse dag(e) – som samtidig gerne skulle være nogle rigtig HYGGELIGE DAGE! Vel mødt! Vi ses!
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen             
Flugtskydning 2019 22-02-2019
BOLLE-TRY JAGTFORENING
FLUGTSKYDNING 2019
 
      Der afvikles flugtskydning (40 duers serie) ved ”Løvehuset”, 
         Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund:

Se endelig program under fanebladet flugtskydning
Meddelelse om foreningens aktiviteter efterår/vinter 2018 og 2019 30-08-2018
Kære medlemmer

Så er efterårets aktiviteter helt på plads med de sidste opdateringer.

Læs om de planlagte aktiviteter og jagter i dette link eller i de efterfølgende overskrifter samt - ikke mindst den sidste arbejdsdag i år – alle hænder kan bruges yes 
Vi ser frem til en ny og spændende sæsson.smiley


God jagtsæson – knæk og bræk!

Bestyrelsen
Planlagte jagter 2018 - 19 30-08-2018
Lørdag den 13.10.2018, kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 200,-, der samtidig dækker servering af sandwich + øl/vand under selve jagten samt efter jagten indtagelse af skipperlapskovs + øl (max. 2 stk. uden beregning)/vand.  
 
Lørdag den 17.11.2018 og lørdag den 05.01.2019, begge dage kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 150,-, idet der i dette gebyr er inkluderet efterfølgende servering af gule ærter ca. kl. 13.
 
Til alle jagter kræves tilmelding hos Jens Anton Hansen, tlf. 98 84 24 82, mobil: 30 13 79 63 senest henholdsvis onsdag den 03.10.2018, onsdag den 14.11.2018 og onsdag den 02.01.2019.
 

Generelt gælder, at vi i forbindelse med afvikling af vore jagter i engene stiller vores sult og tørst i ”Løvehuset”, idet drikkevarer, der ikke er inkluderet i deltagergebyret, skal købes på stedet til særdeles rimelige priser.

Rævejagt fra kunstgrave. 30-08-2018

De jægere, der ønsker at deltage i rævejagt fra vore kunstgrave, bedes meddele dette til Flemming Sørensen, tlf. 23 60 67 36 senest den 01.10.2018, ligesom ønsker om brug af hund bedes meddelt. Herefter vil der blive foretaget fordeling af jagttider.

Hundetræning efterår 2018 26-06-2018

Vi forsøger at oprette et hvalpehold og et apporteringshold i efteråret 2018 . 

"Det er altid godt at få afpudset formen inden en ny jagtsæson"
Endelig holdopdeling, på aktuel niveau, efter første træningsaften.

Vi starter med hundetræningen onsdag den 8. august 2018 kl. 18.30, ved klubhuset, 
”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
Vi træner herefter hver onsdag  kl. 18.30 frem til 19. september 2018

 
For yderligere information eller tilmelding, henvendelse til

Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.

HUNDETRÆNING 2018
"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"
Så er vi igang , du kan stadig nå at komme med

Hver onsdag kl. 18.30 ved Løvehuset
Regulering af skadevoldende vildt 30-08-2018
Vi påregner også i den kommende sæson at søge om tilladelse til regulering af krager og skader på jagtforeningens arealer. Denne regulering vil foregå i februar, marts og april måned.

Medlemmer, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69, alternativt Andreas Bruhn, tlf. 29 69 45 62.
"Klar til jagt skydning" 30-08-2018
Lørdag den 18. august 2018, kl. 10.00 er der arrangeret en skydning, hvor du vil kunne blive klædt på til den forestående jagtsæson. På dagen vil der være en specielt anlagt bane, hvor der skydes til mål i forskellige jagtrelevante situationer. En skydning består af en serie på 50 duer. Efter skydningen serveres der pølser fra grillen. Pris for skydning og pølser: kr. 100,00. Patroner samt drikkevarer kan købes på stedet.
Tilmelding til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69.
Arbejdsdag ved Løvehuset 30-08-2018
Vi mangler frivillige!
Igen i år er der arbejdsdage i engene. En er allerede afviklet, men der er planlagt endnu en
 
Lørdag den 08.09.2018 fra kl. 08.00
 
Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Vinterlukning af flugtskydningsbane
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder.
 
Tilmelding til Ivan på telefon 98 84 13 69 eller 20 23 13 69 senest onsdag den 05.09.2018 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
Generalforsamling og forårets aktiviteter 17-02-2018
Kære medlemmer!

Så er vi nået frem til årets generalforsamling i foreningen.


Arangementet afholdes lørdag den 17. marts 2018, kl. 10.00,
i Løvehuset, Landvadbækvej 1.


Mød talstærkt op og vær med til at forme og tilrette foreningens virke.

Dagsorden og orientering om forårets aktiviteter findes i nedenstående link og på de respektive faneblade:
Arbejdsdage med vedligeholdelse af Løvehuset m.m. 17-02-2018
Igen i år forsøger vi os med 2 arbejdsdage, hvorved foreningens medlemmer bør have store muligheder for at møde op på mindst én af dagene. Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
 • Lørdag den 14.04.2018 og/eller lørdag den 08.09.2018 fra kl. 08.00.
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Klargøring af flugtskydningsbane
 • Sprøjtning mod bjørneklo
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 • Etablering af vildtager
 
      Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder samt sprøjte til bjørneklo.
    
 Tilmelding til Ivan på mobiltelefon 20 23 13 69 senest onsdag den 04.04.2018,      
 henholdsvis onsdag den 05.09.2018 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
 
Der vil i forbindelse med arbejdsdagene komme en ”reminder” på Bolle-Try Jagtforenings hjemmeside lidt før tilmelding, så hold øje med hjemmesiden, hvis du ikke allerede nu sætter kryds i kalenderen!

Vi glæder os til at se dig denne/disse dag(e) – som samtidig gerne skulle være nogle rigtig HYGGELIGE DAGE! Vel mødt! Vi ses!
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen             
Flugtskydning 2018 17-02-2018
BOLLE-TRY JAGTFORENING
FLUGTSKYDNING 2018
 
      Der afvikles flugtskydning (40 duers serie) ved ”Løvehuset”, 
         Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund:

Se endelig program under fanebladet flugtskydning
Hundetræning 2018 10-02-2018
HUNDETRÆNING 2018

"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi starter onsdag den 28. marts kl. 18.30 og træner frem til 20. juni 2018
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, se under fanebladet hundetræning, eller ved henvendelse til,
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Invitation til trofæaften 10-02-2018

Arangementet afholdes i Hjallerup Jagtcenter den 21. marts 2018, kl 19.00.

Se opslag fra Jægerråd Brønderslev nedenfor...

 

 

Med venlig hilsen

Karsten Nielsen

Invitation til JAGTENS HUS 01-02-2018
Arrangement er d. 21. april 2018

Se opslag nedenfor...

Hilsen
Karsten Nielsen
Leif, Arne og Lars siger TAK for invitationen til den fine jagt i Statsskoven i Rold Skov i torsdags. Vejret var rigtig fint og vi repræsenterede Bolle-Try Jagtforening super flot med at skyde 1 sneppe og 1 ræv (Leif) og 2 dyr (Arne det ene og Lars det andet)....... i hele 4 skud   yes   smiley surprise  angel


Se flere billeder i Galleri...
Melding om foreningens aktiviteter og jagter efterår/vinter 2017 -18 22-07-2017
Kære medlemmer

Så er efterårets aktiviteter helt på plads med de sidste opdateringer.

Læs om de planlagte aktiviteter og jagter i de efterfølgende overskrifter samt - ikke mindst den sidste arbejdsdag i år – alle hænder kan bruges yes 
Vi ser frem til en ny og spændende sæsson.smiley


God jagtsæson – knæk og bræk!

Bestyrelsen
Planlagte jagter i sesonnen 2017-18 22-07-2017
Lørdag den 07.10.2017, kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 200,-, der samtidig dækker servering af sandwich + øl/vand under selve jagten samt efter jagten indtagelse af skipperlapskovs + øl (max. 2 stk. uden beregning)/vand.  
 
Lørdag den 18.11.2017 og lørdag den 06.01.2018, begge dage kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 150,-, idet der i dette gebyr er inkluderet efterfølgende servering af gule ærter ca. kl. 13.
 
Til alle jagter kræves tilmelding hos Jens Anton Hansen, tlf. 98 84 24 82, mobil: 30 13 79 63 senest henholdsvis onsdag den 04.10.2017, onsdag den 15.11.2017 og tirsdag den 02.01.2018.
 

Generelt gælder, at vi i forbindelse med afvikling af vore jagter i engene stiller vores sult og tørst i ”Løvehuset”, idet drikkevarer, der ikke er inkluderet i deltagergebyret, skal købes på stedet til særdeles rimelige priser.

Rævejagter fra vores kunstgrave. 2017-18 22-07-2017

De jægere, der ønsker at deltage i rævejagt fra vore kunstgrave, bedes meddele dette til Flemming Sørensen, tlf. 23 60 67 36 senest den 01.10.2017, ligesom ønsker om brug af hund bedes meddelt. Herefter vil der blive foretaget fordeling af jagttider.

HUNDETRÆNING EFTERÅR 2017 29-06-2017
 
   
JAGTHUNDETRÆNING EFTERÅR 2017

Vi forsøger at oprette et hvalpehold med Leif Albrechtsen og Jens Anton Hansen som træner og et apporteringshold med  Steen Sørensen og  Claus Grønvold som trænere. 


Endelig holdopdeling, på aktuel niveau, efter første træningsaften.

"Det er altid godt at få afpudset formen inden en ny jagtsæson"

Vi starter med hundetræningen onsdag den 9. august 2017 kl. 18.30, ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
Vi træner herefter hver onsdag  kl. 18.30 frem til 27. september


For yderligere information eller tilmelding, se under fanebladet hundetræning
Regulering af skadevoldende vildt 22-07-2017
Vi påregner også i den kommende sæson at søge om tilladelse til regulering af krager og skader på jagtforeningens arealer. Denne regulering vil foregå i februar, marts og april måned.

Medlemmer, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69, alternativt Andreas Bruhn, tlf. 29 69 45 62.
"Klar til jagt skydning" 22-07-2017
Søndag den 20. august 2017, kl. 10.00 er der arrangeret en skydning, hvor du vil kunne blive klædt på til den forestående jagtsæson. På dagen vil der være en specielt anlagt bane, hvor der skydes til mål i forskellige jagtrelevante situationer. En skydning består af en serie på 50 duer. Efter skydningen serveres der pølser fra grillen. Pris for skydning og pølser: kr. 100,00. Patroner samt drikkevarer kan købes på stedet.
Tilmelding til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69.
 

 
Arbejdsdag ved Løvehuset 22-07-2017
Vi mangler frivillige!
Igen i år er der arbejdsdage i engene. En er allerede afviklet, men der er planlagt endnu en
 
Lørdag den 09.09.2017 fra kl. 08.00
 
Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Vinterlukning af flugtskydningsbane
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder.
 
Tilmelding til Ivan på telefon 98 84 13 69 eller 20 23 13 69 senest onsdag den 06.09.2017 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).

 
Vidioer med sekvenser om køb og opdragelse af sin nye hund 30-04-2017
Der er med de viste vidioer på jægerforbundets hjemmeside lavet 6 vidioer med forskellige aktiviteter i forbindelse med køb og opdragelse af sin hund. Materialet ligger under fanen "HUND".

Link til vidioerne er også tilgængelige ved at trykke HER
Trofæaften 2017 22-03-2017

Jægerråd Brønderslev -

Trofæ aften den 27. april 2017.

Hjallerup Jagtcenter, Kærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Pris kr. 100,00 -

inkl. kaffe, 1 rullepølsemad, 1 ostemad samt stemmeseddel!

Der kan købes øl og vand.

Indlevering af trofæer starter kl. 19.00

Medbring dit/dine sæson 2016 trofæer fra både udlandet og Danmark.

Der vil blive foretaget afstemning i flere kategorier, og de bedste trofæer vil blive præmieret.

(Præmiering kan alene ske til medlemmer af jagtforeninger i Jægerråd Brønderslev)

Morten fra "Jægeren og Lystfiskeren" er på plads med gode tilbud.

Alle er velkomne!

Kontaktperson: Per Morville mobil 21 84 04 28

Med venlig hilsen

Jægerråd Brønderslev

GENERALFORSAMLING 11-03-2017
Kære medlemmer!

Så er vi nået frem til årets generalforsamling i foreningen.


Arangementet afholdes søndag den 19. marts 2017, i Løvehuset, Landvadbækvej 1.

Mød talstærkt op og vær med til at forme og tilrette foreningens virke.

Dagsorden og orientering om forårets aktiviteter findes i nedenstående link:

 
PLANLAGTE ARBEJDSDAGE VED LØVEHUSET 11-03-2017
Vi mangler frivillige!
Igen i år forsøger vi os med 2 arbejdsdage, hvorved foreningens medlemmer bør have store muligheder for at møde op på mindst én af dagene. Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Lørdag den 08.04.2017 og/eller lørdag den 09.09.2017 fra kl. 08.00.
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 
Klargøring af flugtskydningsbane
Sprøjtning mod bjørneklo
Diverse forefaldne opgaver
Etablering af vildtage
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder samt sprøjte til bjørneklo.
    
Tilmelding til Ivan på mobiltelefon 20 23 13 69 senest onsdag den 05.04.2017,      
henholdsvis onsdag den 06.09.2017 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
 
Der vil i forbindelse med arbejdsdagene komme en ”reminder” på Bolle-Try Jagtforenings hjemmeside lidt før tilmelding, så hold øje med hjemmesiden, hvis du ikke allerede nu sætter kryds i kalenderen! Vi glæder os til at se dig denne/disse dag(e) – som samtidig gerne skulle være nogle rigtig HYGGELIGE DAGE! Vel mødt! Vi ses!
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
FLUGTSKYDNING 2017 11-03-2017
BOLLE-TRY JAGTFORENING
FLUGTSKYDNING 2017
 
      Der afvikles flugtskydning (40 duers serie) ved ”Løvehuset”,
         Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund:

Se endelig program under fanebladet flugtskydning

 
Hundetræning forår 2017 05-02-2017
HUNDETRÆNING 2017

"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi starter onsdag den 29. marts kl. 18.30 og træner frem til 21. juni 2017
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, se under fanebladet hundetræning, eller ved henvendelse til,
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Krage og skaderegulering 2017 05-02-2017
Der er også i denne sæson søgt og givet tilladelse til regulering af krager og skader på jagtforeningens arealer.
Denne regulering vil foregå i februar, marts og april måned.

Medlemmer, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69, alternativt Andreas Bruhn, tlf. 29 69 45 62.
Billeder fra jagten d. 19 november 2016 er tilføjet 26-11-2016
Så er der billeder, Tak til fotografen Erik Kjeldsen.

Se billederne under galleri og jagt.

Der er stadig plads til flere his i har nogle i gemmernewink
VI MANGLER BILLEDER :-( 18-07-2016
Hvis der blandt medlemmer og andet godtfolk findes billeder fra foreningens aktiviteter. (vi i bestyrelsen er desværre ikke så gode til at få aktiviteterne foreviget når de pågår) må i meget gerne sende dem til undertegnede personer som efterfølgende vil lægge dem op på hjemmesiden.
Lars Brøndbjerg, mail: Lars@3D-CT.dk
Leif Albrechtsen, mail: leif@albrechtsen.dk
Meldinger om foreningens aktiviteter efterår/vinter 2016/2017 18-07-2016
Kære medlemmer

Så er efterårets aktiviteter helt på plads med de sidste opdateringer.

Læs om de planlagte aktiviteter og jagter i de efterfølgende overskrifter samt - ikke mindst den sidste arbejdsdag i år – alle hænder kan bruges yes 
Vi ser frem til en ny og spændende sæsson.smiley

Knæk og Bræk

Bestyrelsen
Planlagte jagter efterår/vinter 2016/2017 18-07-2016
Vi har for den umiddelbart forestående jagtsæson planlagt nedennævnte jagter – BEMÆRK: Vi mødes ved ”Løvehuset”! og at alle jagter starter kl. 9.00
 
Lørdag den 08.10.2016, kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 200,-, der samtidig dækker servering af sandwich + øl/vand under selve jagten samt efter jagten indtagelse af skipperlapskovs + øl/vand (max. 2 stk. uden beregning).  
 
Lørdag den 19.11.2016 og lørdag den 07.01.2017, begge dage kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 150,-, idet der i dette gebyr er inkluderet efterfølgende servering af gule ærter ca. kl. 13.
 
Til alle jagter kræves tilmelding hos Jens Anton Hansen, tlf. 98 84 24 82, mobil: 30 13 79 63 senest henholdsvis onsdag den 05.10.2016, onsdag den 16.11.2016 og mandag den 02.101.2017.

 

Generelt gælder, at vi i forbindelse med afvikling af vore jagter i engene stiller vores sult og tørst i ”Løvehuset”, idet drikkevarer, der ikke er inkluderet i deltagergebyret, skal købes på stedet til særdeles rimelige priser.

Rævejagter fra kunstgrave 18-07-2016
De jægere, der ønsker at deltage i rævejagt fra vore kunstgrave, bedes meddele dette til Flemming Sørensen, tlf. 23 60 67 36 senest den 01.10.2016, ligesom ønsker om brug af hund bedes meddelt. Herefter vil der blive foretaget fordeling af jagttider
HUNDETRÆNING 16-07-2016
HUNDETRÆNING 2016
"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi starter onsdag den 10. august kl. 18.30 og træner frem til 21.september 2016
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, henvendelse til
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Villy Magnus Olsen, tlf. +45 23 93 94 00
eller på e-mail vmo@bbnpost.dk

Se mere under fanebladet Hundertæning

 
Regulering af skadevoldende vildt 18-07-2016
Vi påregner også i den kommende sæson at søge om tilladelse til regulering af krager og skader på jagtforeningens arealer. Denne regulering vil foregå i februar, marts og april måned.

Medlemmer, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69, alternativt Andreas Bruhn, tlf. 29 69 45 62.
"Klar til jagt skydning" 18-07-2016
Søndag den 21. august 2016, kl. 10.00 er der arrangeret en skydning, hvor du vil kunne blive klædt på til den forestående jagtsæson. På dagen vil der være en specielt anlagt bane, hvor der skydes til mål i forskellige jagtrelevante situationer. En skydning består af en serie på 50 duer.

Efter skydningen serveres der pølser fra grillen. Pris for skydning og pølser: kr. 100,00. Patroner samt drikkevarer kan købes på stedet.

Tilmelding til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69.
Arbejdsdag ved og omkring "Løvehuset" 18-07-2016
Vi mangler frivillige!
Igen i år er der arbejdsdage i engene. En er allerede afviklet, men der er planlagt endnu en
 
Lørdag den 10.09.2016 fra kl. 08.00
 
Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Oprydning på loft
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder.
 
Tilmelding til Ivan på telefon 98 84 13 69 eller 20 23 13 69 senest onsdag den 07.09.2016 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
FLUGTSKYDNING 15-06-2016
Grundet Sankt Hans aften Torsdag d. 23/6 er flugtskydningen flyttet til Tirsdag d. 21/6.
Generalforsamling og foreningens aktiviteter 01-03-2016
Kære medlemmer

Så er vi nået til årets Generalforsamling i Løvehuset. Det foregår Søndag d. 13 marts 2016 kl. 10:00.
Se agenda der er vedh. nedenfor.

Se også alle de andre aktiviteter der er på kaldenderen i året der kommer. smiley

Mvh
Bestyrelsen

 
BOLLE-TRY JAGTFORENING
FLUGTSKYDNING 2016
 
Der afvikles flugtskydning (40 duers serie) på følgende dage ved ”Løvehuset”,
Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund:
 
Torsdag den 19.05.2016, kl. 19.00

Torsdag den 26.05.2016, kl. 19.00

Torsdag den 02.06.2016, kl. 19.00
Torsdag den 09.06.2016, kl. 19.00
Torsdag den 16.06.2016, kl. 19.00
Torsdag den 23.06.2016, kl. 19.00
Torsdag den 30.06.2016, kl. 19.00

 
Søndag den 03.07.2016, kl. 10.00 afvikles der klubmesterskab, hvor der skydes om pokal til følgende discipliner:
Jagtskydning 24 duers serie, Spidsduer, Monte Carlo, Ungdoms- og veteranpokal Vi afslutter dagen med at tænde op i grillen.

Med venlig hilsen

Flugtskydningsudvalget

KRAGEREGULERING 17-02-2016

Vi har igen i år søgt og fået tilladelse til regulering af krager på jagtforeningens arealer.

Medlemmer som ønsker at benytte sig af muligheden for dette, bedes rette henvendelse til Hans H. Jensen 22166269 eller Andreas Bruhn 29694562.

P.B.V

Hans H. Jensen

 

Jagtrelateret træning for alle jagthunderacer 11-02-2016
HUNDETRÆNING 2016
"Med lydigheds- og jagtrelateret træning"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi starter onsdag den 30. marts kl. 18.30 og træner frem til 22. juni 
 Vi samles ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
For yderligere information eller tilmelding, henvendelse til
Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Villy Magnus Olsen, tlf. +45 23 93 94 00
eller på e-mail vmo@bbnpost.dk

 
Kursus Nordjyske Buejægere 16-08-2015
Kære medlemmer

Er man intereseret i bueskydning er ovennævnte kursus maske noget for dig.

Nordjyske buejægere har lejet vores lokaliteter til afholdelse af kurset og i det omfang der er overskydende pladser kan disse søges af medlemmer af Bolle - Try jagtforening.

Man er også velkommen tilo at kikke forbi og se hvad buejagt er for en størrelse.

Programmet kan ses på nedenstående link.

Knæk og Bræk

Leif Albrechtsen.
 
Efteråret og vinterens aktiviteter 2015/2016 23-07-2015
Kære medlemmer

Så er efterårets aktiviteter helt på plads med de sidste opdateringer.

Læs om de planlagte aktiviteter og jagter samt - ikke mindst den sidste arbejdsdag i år – alle hænder kan bruges yes smiley
Vi ser frem til en ny og spændende sæsson.

Knæk og Bræk

Bestyrelsen og web-master
Planlagte jagter sæsonnen 2015/2016 23-07-2015
Vi har for den umiddelbart forestående jagtsæson planlagt nedennævnte jagter – BEMÆRK: Vi mødes ved ”Løvehuset”! og at alle jagter starter kl. 9.00
 
Lørdag den 10.10.2015, kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 200,-, der samtidig dækker servering af sandwich + øl/vand under selve jagten samt efter jagten indtagelse af skipperlapskovs + øl (max. 2 stk. uden beregning)/vand.  
 
Lørdag den 21.11.2015 og lørdag den 02.01.2016, begge dage kl. 09.00:
Jagt i engene. Startgebyr: Kr. 150,-, idet der i dette gebyr er inkluderet efterfølgende servering af gule ærter ca. kl. 13.
 
Til alle jagter kræves tilmelding hos Jens Anton Hansen, tlf. 98 84 24 82, mobil: 30 13 79 63 senest henholdsvis onsdag den 07.10.2015, onsdag den 18.11.2015 og mandag den 28.12.2015.

 

Generelt gælder, at vi i forbindelse med afvikling af vore jagter i engene stiller vores sult og tørst i ”Løvehuset”, idet drikkevarer, der ikke er inkluderet i deltagergebyret, skal købes på stedet til særdeles rimelige priser.

Rævejagt fra kunstgrave 23-07-2015
De jægere, der ønsker at deltage i rævejagt fra vore kunstgrave, bedes meddele dette til Flemming Sørensen, tlf. 23 60 67 36 senest den 01.10.2015, ligesom ønsker om brug af hund bedes meddelt. Herefter vil der blive foretaget fordeling af jagttider
Hundetræning efterår 2015 23-07-2015
Der er planlagt hundetræning i løbet af efteråret. Opstart onsdag den 5. august 2015, kl. 18.30 ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund. Der trænes herefter hver onsdag kl. 18.30 frem til ultimo september måned.

Der planlægges oprettet et hvalpehold med Villy Magnus Olsen som træner og et apporteringshold med Leif Albrechtsen og Steen Sørensen som trænere.

Yderligere information kan indhentes hos Leif Albrechtsen, tlf. 40 28 68 87; e-mail: leif@albrechtsen.dk., alternativt hos Villy Olsen, tlf. 23 93 94 00, e-mail: vmo@bbnpost.dk.

Se yderligere under faneblad med hundetræning.


 
Regulering af skadevoldende vildt 23-07-2015
Vi påregner også i den kommende sæson at søge om tilladelse til regulering af krager og skader på jagtforeningens arealer. Denne regulering vil foregå i februar, marts og april måned.

Medlemmer, som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69, alternativt Anders Bruhn, tlf. 29 69 45 62.

 
Flugtskydning. 23-07-2015
”Klar til jagtskydning”
Lørdag den 22. august 2015, kl. 10.00 er der arrangeret en skydning, hvor du vil kunne blive klædt på til den forestående jagtsæson. På dagen vil der være en specielt anlagt bane, hvor der skydes til mål i forskellige jagtrelevante situationer. En skydning består af en serie på 50 duer.

Efter skydningen serveres der pølser fra grillen. Pris for skydning og pølser: kr. 100,00. Patroner samt drikkevarer kan købes på stedet.

Tilmelding til Hans H. Jensen, tlf. 22 16 62 69.
Arbejdsdag ved og omkring Løvehuset 23-07-2015
Vi mangler frivillige!
Igen i år er der arbejdsdage i engene. En er allerede afviklet, men der er planlagt endnu en
 
Lørdag den 12.09.2015 fra kl. 08.00
 
Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
 
Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Malearbejde
 • Beklædning af containere
 • Oprydning på loft
 • Renovationskørsel
 • Diverse forefaldne opgaver
 
Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder.
 
Tilmelding til Ivan på telefon 98 84 13 69 eller 20 23 13 69 senest onsdag den 09.09.2015 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).

 
HUSK - hundetræning er starter på lørdag d. 28 marts 2015 24-03-2015
HUNDETRÆNING 2015
"DU KAN STADIG NÅ AT VÆRE MED"

 

Hvis det kniber lidt med lydigheden eller apporteringen ikke er helt på plads.


Vi er nu godt i gang med hundetræningen ved klubhuset, ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund.
Vi træner hver onsdag  kl. 18.30 frem til medio juni måned. For yderligere information eller tilmelding, henvendelse til Leif Albrechtsen, tlf. +45 40 28 68 87 eller på e-mail: leif@albrechtsen.dk.
Marinus Møller, tlf. +45 61 94 11 51
eller på e-mail: moller@10mb.dk
Mere info under fanebladet til venstre under Hundetræning...

Vel mødt
Leif & webmaster
Flugtskydning 2015 24-03-2015
BOLLE-TRY JAGTFORENING
 
FLUGTSKYDNING 2015
 
 
     
Der afvikles flugtskydning på følgende dage ved ”Løvehuset”, Landvadbækvej 1, 9330 Dronninglund:
 
Torsdag den 14.05.2015, kl. 19.00                                                                           

Torsdag den 21.05.2015, kl. 19.00

Torsdag den 28.05.2015, kl. 19.00                                            
Torsdag den 04.06.2015, kl. 19.00
Torsdag den 11.06.2015, kl. 19.00
Torsdag den 18.06.2015, kl. 19.00 
Torsdag den 25.06.2015, kl. 19.00                                             
Søndag den 28.06.2015, kl. 10.00  - (
Klubmesterskab)
                                                                                                                                                                               
Kommunemesterskab afvikles i år i Hjallerup søndag den 09.08.2015, kl. 10.00-15.30. Nærmere info følger. 
 
Udtagelse til kommunemesterskab foretages ud fra resultaterne ved klubmesterskab.
        
Med venlig hilsen

Flugtskydningsudvalget

Arbejdsdage 2015 24-03-2015
Arbejdsdage ved ”Løvehuset”
 
 
Vi mangler frivillige!
 
Igen i år forsøger vi os med 2 arbejdsdage, hvorved foreningens medlemmer bør have store muligheder for at møde op på mindst én af dagene. Det skal her understreges, at det er meget værdifuldt for foreningen, at der bakkes op omkring denne aktivitet. Arbejdets udførelse har betydning for såvel pleje af vores fremragende jagtareal som for vedligeholdelse af vort fælles klubhus, hvilket igen er til nytte og glæde for de aktiviteter, der løbende afvikles i foreningen. Herunder nogle gode fællesjagter til efteråret og hen på vinteren. Mød derfor op!
 
 • Lørdag den 11.04.2015 og/eller lørdag den 12.09.2015 fra kl. 08.00.
   
  Medbring din egen kaffe/te. Foreningen sørger for morgenbrød kl. 08.00 samt for fornem forplejning til middag.
   
  Vi skal bl.a. have klaret følgende opgaver på og omkring ”Løvehuset”:
 • Beklædning af containere
 • Udbedring af tag
 • Oprydning på loft
 • Sprøjtning mod bjørneklo
 • Omlægning af rævegrav
 • Diverse forefaldne opgaver
 • Etablering af vildtager
   
        Medbring håndværktøj, skovl, spade, evt. motorsav/buskrydder samt sprøjte til bjørneklo.
      
   Tilmelding til Ivan på mobiltelefon 20 23 13 69 senest onsdag den 08.04.2015,      
   henholdsvis onsdag den 09.09.2015 (ikke mindst af hensyn til bestilling af frokost).
   
   Der vil i forbindelse med arbejdsdagene komme en ”reminder” på Bolle-Try Jagtforenings   
   hjemmeside lidt før tilmelding, så hold øje med hjemmesiden, hvis du ikke allerede nu sætter
   kryds i kalenderen! Vi glæder os til at se dig denne/disse dag(e) – som samtidig gerne skulle
   være nogle rigtig HYGGELIGE DAGE! Vel mødt! Vi ses!
   
   
  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen             
Jagtsæson 2015/16 24-03-2015

Planlagte jagter sæson 2015/16

 
 
Følgende jagter er planlagt for den kommende sæson:
 
Lørdag den 10.10.2015, kl. 09.00. Der serveres under jagten en sandwich + øl/vand. Efter jagten inviteres der til hyggeligt samvær i ”Løvehuset”. Herunder indtagelse af skipperlapskovs.
Lørdag den 21.11.2015, kl. 09.00 m. efterfølgende gule ærter i ”Løvehuset”
Lørdag den 02.01.2016, kl. 09.00 m. efterfølgende gule ærter i ”Løvehuset”
 
Yderligere detailoplysninger omkring de planlagte jagter følger i øvrigt i skrivelse til august. Tidspunkterne er her udelukkende anført af hensyn til jeres planlægning.
 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen             
 
Indkaldelse til Generalforsamling i Løvehuset 03-03-2015
Kære medlemmer

Så er vi nået til årets Generalforsamling i Løvehuset. Det foregår Søndag d. 22 marts 2015 kl. 10:00.
Se agenda der er vedh. nedenfor.

Se også alle de andre aktiviteter der er på kaldenderen i året der kommer. smiley

Mvh
Bestyrelsen og webmaster
 
Efterår 2014 25-08-2014
Kære medlemmer

Så er efterårets aktiviteter helt på plads med de sidste opdateringer.

Læs om de planlagte jagter samt - ikke mindst den sidste arbejdsdag i år – alle hænder kan bruges yes smiley

Venlig hilsen
Bestyrelsen og web-master
 
Hundetræning 11-08-2014

Vi må desværre meddele at der for nuværende ikke arrangeres hundetræning i Bolle-Try Jagtforening.
Grunden er at der den seneste tid har været faldende interesse for hundetræning.
 
Vi skriver her på siden igen, når der igen opstartes hold.
 
Mvh.
Marinus Møller.

GF i Løvehuset søndag d. 30.03.2014 14-03-2014
Så er det tid til GF i BolleTry Jagtforening, som afholdes i Løvehuset søndag d. 30.03.2014 kl. 10:00

Dagsorden samt foreningens andre aktiviteter er vedh. under denne skrivelse.

Vel mødt...
Webmaster
Foredrag om Vildtforvaltning i Dorf Møllegård 14-03-2014
Jagt- og Skovbrugsmuseet Dorf Møllegård invitere til foredrag om vildtforvaltning ved forskningschef og vildt biolog Carsten Riis Olesen fra Danmarks Jægerforbund, onsdag d. 26 marts 2014 kl. 19:00.

Se mere info vedh. nedenfor.

Hilsen
Webmaster
Hunde træning 2014 06-01-2014
 
Godt Nytår...

Vi starter hundetræning igen lørdag den 29.marts kl. 10 i Løvehuset, herefter hver onsdag kl. 18.30

Vel mødt
Hilsen Marinus
August-skrivelser til lodsejere og jægere. 03-09-2013
Se nedenstående skrivelser udsendt af bestyrelsen til både lodsejere og jægere.

Hilsen
Webmaster
Bukkepral 2013 13-03-2013

BUKKEPRAL som igen vil være på Jagt og Skovbrugsmuseet Dorf Mølle den 16/5 fra kl. 8:00, hvor der er Kaffe og rundstykker med ost og marmelade til en pris af kun 30 kr.
Parole er kl. 9:00

Se den opdateret aktivitetskalender fra JKF nedefor.

Hilsen Karsten
JKF
 

JKF Trofæaften 2013 04-03-2013
Kom og vær med til årets Trofæaften 2013 i Dronninglund smiley

Mere info - se vedh. dokument nedenfor...

Hilsen Karsten
Aktiviteter fra JKF 2013 04-03-2013
Se vedh. dokument nedenfor.

Hilsen Karsten
Bolle-Try Jagtforening´s aktiviteter 2013 26-02-2013

Kære alle Bolle-Try medlemmer.

Så har Bolle-Try´s dygtige bestyrelse sat datoer på sæsonens aktiviteter.

Nedenfor finder du dokumenter for:

- Indkaldelse til klubbens General Forsamling (incl. jagter og arbejdsdage samt JKF´s arrangementer)
- Hundetræningsprogram
- Flugtskydningskalenderen

PS: En fejl har sneget sig ind i de skrivelser der er udsendt via alm. post.
I forhold til samme skrivelse, som er tilgået samtlige foreningens medlemmer pr. post, er der i det vedhæftede materiale foretaget en rettelse af datoen for arbejdsdag ved ”Løvehuset” i april måned. Den var fejlagtigt anført som den 04.04.2013. Den er nu rettet til den 06.04.2013, ligesom tilmeldingsdatoen til Ivan er rettet fra tidligere den 01.04.2013 til nu 03.04.2013.
 

Hilsen
Webmaster

 

Jagtsæson - begynd :-) 04-11-2012
Efter lidt stilstand er Bolle-Try´s hjemmeside igang igen smiley

Gå ind og se billederne af de 2 jagter - samt den hyggelige jagtfest... i galleriet cheeky

Hilsen
Webmaster
Flugtskydning 05-06-2012
Kom og vær med til en gang flugtskydning ude på engene. Bolle-Try Jagtforening afholder 5 skydninger hen over sommeren. Se datoer og tidspunkter under "flugtskydning".
Det er billigt at deltage - så kom frisk og mød det nye flugtskydningsudvalg - Hans smiley

Skydningen er kun for foreningens medlemmer.

Venlig Hilsen
Flugtskydningsudvalget.
Tur til Jagt og Outdoor 2012 29-03-2012
Bustur til årets største Jagt og Outdoormesse i Odense.
Se nedenstående program i vedh. fil.
Tilmelding senest d. 7 april 2012

God tur...

Webmaster
Jagtsti 2012 18-03-2012
Årets jagtsti er planlagt til søndag d. 22 april - se nedenstående dokument og mød op til en forhåbentlig spændende dag i den frie natur - evt. med familien.

mvh
Webmaster...
Aktivitetskalender 2012 20-02-2012
Kære medlemmer

Så er aktivitetskalenderen for 2012 på plads. Vi håber at møde en masse medlemmer på foreningens aktiviteter gennem hele sæsonen.
Første store begivenhed er Ordinær GENERALFORSAMLING i foreningens hus "Løvehuset" kl.10:00 søndag d.25/3 2012.
Der vil efterfølgende blive disket op med en dejlig gang SMØRREBRØD og en forfriskning cheeky
Dagsorden kan ses i aktivitetskalenderen nedenfor.

Se også alle de andre spændende aktiviteter fra eks. hundeudvalget, JKF og flugtskydningsudvalget.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
Invitation fra Brønderslev Skytteforening 20-02-2012
Brønderslev Skytteforening inviter til indskydning af riffel og gør opmærksom på datoer og tider, samt kontaktpersoner.
Se vedhæftet fil nedenfor.

Med Venlig Hilsen
Brønderslev Skytteforening
Mårhunderegulering 20-02-2012
Er du interesseret i Mårhunderegulereingsprojektet så download eller læs nedenstående dokument.
Der er masser af info og kontakter vedr. projektet.

Med Venlig Hilsen
Mårhundereguleringsjægerne
Her er lidt hvad der skal ske i JKF. 20-02-2012
14/3 KL.1900. Trofæaften Sognegården, Dronninglund

11/4 Kl 1900. Jagtaften m/ Afrika Agenten. Der bliver fortalt og solgt om rejser til Afrika og Irland, der vil være fine præmier bla. 2 gavekort a 1500 til jagtrejse hos Afrika Agenten.

Kommunemesterskaber .

13/5 kl 1000 Riffel. Sted kommer senere Hjallerup står for det.

30/6 kl 0900 Hundeprøver i Brønderslev

5/8 kl 1000 Flugtskydning i Brønderslev

28/6 kl 1900 Tur til Lanbonord


Karsten
Alliancens lokale markprøve 31-01-2012
Kære jagtvenner.
 
Som I måske er bekendt med afholder Alliancen hvert år en lokal markprøve. I år står Limfjordsjægerne for at arrangere Alliancens lokale markprøve.
 
Vi har desværre fejlagtigt ikke fået arrangementet med i februar nummeret af Jæger, dog er arrangementet annonceret på Jægerforbundets hjemmeside.
 
Vi håber derfor, at I har mulighed for at hjælpe med at viderebringe informationen til jeres medlemmer, der måtte være interesseret i at deltage i et sådan arrangement.
 
Alliancens lokale markprøve afholdes i år d. 26. februar 2012. Mødested er Aalborg Hundetræningscenter på Voerbjergvej 95 i Hvorup (Nørresundby). Tilmelding senest d. 19. februar 2012 til prøveleder Niels Peder Greve på 50505402. Pris for deltagelse i prøven er 175 kr.
 
Vel mødt
 
På forhånd tak
 
Mvh Limfjordsjægerne / Søren Barbré Pedersen
Se billederne fra guleærterjagten 7/1-2012 31-01-2012
Ok - lidt sent.... men nu er de der laugh
GODT NYTÅR - Nyt fra JKF - Årsmøde !!! 02-01-2012

Hej Alle
 

Håber i er kommet godt ind i det nye år allesammen, i hvert fald Godt Nytår herfra.
Der er årsmøde i Hjallerup jagtcenter d.18/1 kl. 1900
Alle er velkommen, det koster 50kr pr næse.

Hilsen Karsten

Se vedh. agenda.

Billeder af Guleærterjagten 2011 06-11-2011
Se de "skarpe" billeder af guleærtejagten i lørdags i galleriet.
Leif A har sendt et par billeder af udbytte i Bolle-Try enge på en rigtig go´ dag med flot vejr og meget jagthygge.

Næste jagt 2012 - vi ses...

Hilsen
Lars B-)
Så har vi også billeder fra den traditionelle årlige jagtfest 05-11-2011
Se dem i vores Galleri...

Fotografen kommer på kursus til næste år ;-))

Hilsen
Lars B-)
Se billederne fra den 1. jagt i Bolle enge 2011 19-10-2011
Se billederne efter en god dag i engene, hvor vor herre var med os mht. solskin - men for nogle blev det også lidt af en våd tur, da der var adskillige gummistøvler der blev helt fyldt med vand... ti hi :-D

Hilsen
Lars B-)
Augustskrivelse til alle medlemmer i Bolle-Try´s jagtforening 05-08-2011
Se vedhæftet fil nedenfor.
Ændring af dato til kummunemesterskaberne i flugtskydning 2011 05-08-2011

For interessere som kunne tænkes at støtte op om Bolle-Try´s flugtskydningshold - eller evt. selv skyde med (som selvstændig) så er det på søndag d. 7 august kl. 10:00


Knæk & bræk drenge....
 

Opdatering fra JFK 24-03-2011

Jagtforeningernes kommunale fællesråd
JKF brønderslevTrofæaften.
Trofæaften onsdag d. 16 marts kl. 19.00 - ca 22.30 i Hjallerup jagtcenter
Der bliver 5 dicipliner.
1. Råbukke skudt i Brønderslev kommune.
2. Råbukke skudt i Danmark udenfor Brønderslev kommune.
3. Råbukke skudt i udlandet.
4. Andre danske trofæer skudt i Danmark.
5. Andre trofæer skudt udenfor Danmark 

Hjortebane.
D. 26 marts
Tilmelding til JKF rep. Karsten Nielsen på tlf.nr. 98841484 eller mobil 40789730


Bukkeparade.
D. 16 maj fra kl 08.00 på Voergaard Slot


Kommunemesterskab i lerdueskydning.
Afholdes af Hjallerup Jagtforening D.13 August i Hjallerup jagtcenter, der udsendes nærmere info.


Kommunemesterskab i riffelskydning.
Afholdes af Brønderslev Jagtforeneing D. 15 Maj kl 0900.
Træning starter D. 29 marts kl 1700 og hver tirsdag derefter også kl 1700.
 

Kommunemesterskab i Hundedressur.
Kommunemesterskab afholdes  D. 25 Juni af Bolle-try Jagtforening, der udsendes nærmere info.

Se nedenstående Aktivitetskalender for Bolle-Try Jagtforening 2011. Vi håber, du som medlem får en masse gode timer i det fri sammen med dine kammerater både til hundetræning, flugtskydning, arbejdsdage, jagter samt JFK arrangementer. Først skal vi have afholdt Foreningens Odinære Generalforsamling og det foregår fredag d. 11 marts 2011 kl. 19:30 i Løvehuset.

Vel mødt...
Bestyrelsen

Opdatering fra JFK - Trofæaften og Hjortebane 24-02-2011

Jagtforeningernes kommunale fællesråd
JKF brønderslevTrofæaften.
Trofæaften onsdag d. 16 marts kl. 19.00 - ca 22.30 i Hjallerup jagtcenter
Der bliver 5 dicipliner.
1. Råbukke skudt i Brønderslev kommune.
2. Råbukke skudt i Danmark udenfor Brønderslev kommune.
3. Råbukke skudt i udlandet.
4. Andre danske trofæer skudt i Danmark.
5. Andre trofæer skudt udenfor Danmark 

Hjortebane.
D. 26 marts
Tilmelding til JKF rep. Karsten Nielsen på tlf.nr. 98841484 eller mobil 40789730

Vel mødt
JFK

Se billederne fra sæsonens sidste jagt. 24-01-2011
Se de mange gode billeder fra sæsonens sidste jagt i Bolle enge (se galleri). Der var stor tilslutning og de guleærter bagefter var selvfølgelig et kanon hit. Vi hilser alle et godt nytår og ser frem til de mange spændende aktiviter og jagter i 2011.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Aktivitetskalender 2011 for JKF brønderslev 10-01-2011

Aktivitetskalender 2011
Jagtforeningernes kommunale fællesråd
JKF brønderslev


Trofæaften.
Trofæaften onsdag d. 16 marts kl. 19.00 - ca 22.30 i Hjallerup jagtcenter


Hjortebane.
Endeligt tidspunkt foreligger ikke, men ultimo marts, dato fremkommer senere.
Tilmelding til JKF rep. Karsten Nielsen på tlf.nr. 98841484 eller mobil 40789730


Bukkeparade.
D. 16 maj fra kl 08.00 på Voergaard Slot


Kommunemesterskab i lerdueskydning.
Afholdes af Hjallerup Jagtforening D.13 August i Hjallerup jagtcenter, der udsendes nærmere info.


Kommunemesterskab i riffelskydning.
Afholdes af Brønderslev Jagtforeneing D. 7 Maj, der udsendes nærmere info.


Kommunemesterskab i Hundedressur.
Kommunemesterskab afholdes  D. 25 Juni af Bolle-try Jagtforening, der udsendes nærmere info.

Se i Galleriet de spændende billeder fra Bolle-Try´s 1. jagt i engene om dagen, samt flotte billeder fra en SUPER god jagtfest om aftenen.
Kontakt Lars Brøndbjerg på:
>lars@3d-ct.dk< hvis du kunne tænke dig nogle af billederne og han sender dem til dig pr. mail  


Hilsen
LB
Aktiviteter i Bolle-Try Jagtforening efterår 2010 03-09-2010

Læs om alle aktiviteterne i nedenstående dokument.
Det omhandler bla.a. Jagt, Jagtfest, Hundetræning og ikke mindst Arbejdsdagen, hvor vi også gerne ser stor tilmelding

Vel mødt.
Bestyrelsen

Husk nu ARBEJDSDAGEN i Løvehuset og i Bolle-enge lørdag d. 18. september kl. 8:00. 15-08-2010

Tilmelding til Ivan på tlf. 98 84 13 69 (mht. mad) – senest d. 15. sept. Vi glæder os til at se dig, samtidig med at vi får en SUPER hyggelig dag J

Kommunemesterskaberne i flugtskydning 2010 15-08-2010

Det lykkedes desværre ikke Bolle-Try jagtforening, at generobre den meget fine 3. plads de så flot fik sidste år i Hjallerup.  Der var dog ikke langt til medaljerne, men skarpheden var desværre ikke helt i top hos alle skytter denne dag.  Bolle-Try stillede flot op med sit A-hold, samt Jan Brøjer som tog udfordringen op og stillede op i enkeltrækken (det blev dog ikke til medaljer ;-) Det var faktisk ”ungdoms-holdet” fra Hjallerup der løb med næsten det hele – super flot og et stort tillykke fra Bolle-Try jagtforening.

Mvh. Flugtskydningsudvalget.

Jan Brøjer - som tog udfordringen op helt på egen hånd. Det blev dog ikke til de helt store medaljer, men havde en rigtig god dag alligevel:-) Team - A. Fra venstre: Stig, Andreas, Hans, Jens og Lars.
Klubmesterskaberne i Flugtskydning 2010 05-07-2010
Se de flotte spændende billeder fra klubmesterskaberne i Flugtskydning under "Galleri" - "Flugtskydning".
Happy reading...


Hilsen
Flugtskydningsudvalget
Frivillige søges... 28-05-2010

Bestyrelsen søger frivillige til sprøjtning af Bjørneklo på området omkring Løvehuset. Hvis I er et par friske gutter eller 3 der har lyst til, at give en hjælpende hånd i et par timer - så kontakt Ivan Rævdal på tlf. 98 84 13 69.

Tak for hjælpen
Hilsen Bestyrelsen

Bukkepral 12-05-2010
Bukkepral bliver holdt på Jagt og Skovbrugsmuseet i Dorf
Vi åbener kl. 08:00 og der er parade kl 09:00

Kom og se de forhåbentlige store fine bukke - knæk & bræk

Hilsen JKF
Trofæaften i Hjallerup 10-03-2010
Kom og vær med til Trofæaften i Hjallerup Jagtcenter d. 17 marts.
Se mere i vedhæftet fil nedenfor.
God fornøjelse...
JKF aktivitetskalender 2010 21-02-2010
Se alle de mange tilbud JKF kan tilbyde allerede nu i 2010, nedenfor i dokumentet "JKF aktivitetskalender 2010". eks. Trofæaften i Hjallerup Jagtcenter, Hjortebane i Hadsund, Kummunemesterskaber i lerdueskydning, som afholdes på Brønderslev Flugtskydnings Center - og ikke mindst Kummunemesterskab i Hundedressur 2010 i Hjallerup + andre spændende aktiviteter...
Der vil komme flere tilbud løbende, så hold godt øje med bolletryjagtforenings hjemmeside. God fornøjelse.
Jagthundetræning forår 2010 21-02-2010
Få dig en rigtig god og dygtig jagthund med Marinus Møller Rasmussen som cheftræner. Du finder al nødvendig info i dokumentet nedenfor "Jagthundetræning forår 2010" - Start lørdag d. 27 marts, kl. 10:00.
Tilmellding på 98 29 66 70. ALLE er velkommen til Jagthundetræning forår 2010 i Bolle-Try jagtforening.

Vigtige datoer:
Afslutning på lydigheds- apporteringskursus lørdag d. 12. juni kl. 9:00
Kummunemesterskab lørdag 26. juni kl. 9:00 i Hjallerup
Dorfprøven lørdag d. 7. august kl. 8:00
Apporteringsprøve i Tylstrup tirsdag d. 10. august

Vel mødt.
Danmarks Jægerforbund JAGTSTI 2010 21-02-2010
Er du interesseret i en frisk tur på Danmarks Jægerforbund's tilbud til årets JAGTSTI så download eller print dokumentet "jagtsti" som du finder nedenfor. Der finder du al relevant info - god fornøgelse...
Klik her for at få dit eget GoMINIsite