NR9K2378.JPG


Jægerforbundets etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde.

Danmarks Jægerforbund har en række etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Bliv klogere på dem her.

• Inden for al jagthundetræning og -prøver skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for ejerens, trænerens, opdrætterens og officials interesser og ønsker. Hundetrænerens ambitioner må aldrig overskride hundens evner. 

• De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand, skal overholdes - ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer – men nok så vigtigt i den daglige træning og håndtering.

• For Danmarks Jægerforbund er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.

• Det er af stor betydning, til stadighed, at stille krav til sig selv, om løbende at uddanne sig i træning og håndtering af hunden.

• Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

• Al træning af hunden skal foregå på hundens præmisser og central opbygges omkring et godt forhold mellem hund og fører.

• Al træning af hunden skal primært baseres på positiv indlæring, motivation og forstærkning af ønsket adfærd.

• Straf og irettesættelse er ikke en acceptabel indlæringsmetode, ligesom det ikke er acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.

• Der skal i træningen tages højde for racespecifikke forskelle, alder og køn, herunder om det er en hvalp, en unghund, eller en voksen hund.

• Irettesættelse af hunden skal altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

• Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabel og en overtrædelse af dyreværnsloven.

• Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.

• Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser, tydeliggøres det sociale samspil mellem hund og ejer.

• Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdig og konsekvent opførsel og håndtering, er fundamentet skabt til et godt forhold mellem hund og fører.

• Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk godt forhold mellem hund og fører.

• Visse hundetyper udsættes for relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske arbejde. Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner. 

Ovenstående regelsæt er også gældende for træning i Bolle - Try Jagtforening.

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite